تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

از انقلابی ها ی دیروز تا نانجیبان امروز

  ir" target="_blank"> ما دیگر ان دشمنان زمان انقلاب نیستد لذا ماهم باید تغییر کنیم است که رهبر انقلابی امروز به مردم می گوید عده ای بعد ازرحلت حضرت امام ره درسدد انحراف انقلاب وتحریف مبانی ومسیر انقلاب بوده وهستند 2... بی عدالتی با تعبیر وتفسیر شخصی از بند الف از گذشت قریب به یک ربع قرن همه گیر

   

  اما افرادی که در این انقلاب نقش افرینی کرده چند دسته بودند

  1.ir" target="_blank"> از پشت سر گذاشتن مشکلات سنگین در طول سالیان ومبارزه با سیاق متفاوت وهردوی این گروهها مدعی انقلابی بودن وحفظ انقلاب بودند

  یک گروه عبارت هستند نسل امروز از شعارهای انقلاب

  گه گاهی دچار چالشهای فکری وعملی شده اند

  تا جایی که الان به این نتیجه رسیده اند که شعارهای اولیه انقلاب باید اصلاح شود

  ودرانها باید تجدید نظر شود

  مفاهیم ارزشی وشعاری اوایل انقلاب باید جور دیگه ای می بود

  یا اینکه امروز باید ان مفاهیم تغییر کند

   

  نمونه حرکتی این طیف در مسیر انقلاب کاملا قابل ردیابیست

  از تزهای اداره اقتصادی کشور که گاهی براساس نظام کمونیستی

  وگاهی براساس نظام سرمایه داری ارایه وعمل شده درحالی که هیچوقت شعارهای اقتصادی اسلامی نه درست فهم شد ونه درپی فهمش رفته شد

  یا تزهای فرهنگی که همواره بسبب عدم فهم درست انقلاب اسلامی پس و مدام همه چیزرا خوب درک می کنند

  اما این تناقض بزرگ بین خود دیروزیشان

  با خود امروزیشان را ابدا درک نمی کنند

   

  در اخر باید بگویم

  تا هست نسلی که دیروز را ندیده

  ولی دیروز را فهمیده

  این انقلاب همواره پایدار خواهد ماند

   

  چه حجتی بزرگتر ازین که شیعیان اهل بیت دیروز را ندیدند

  ولی دیروز را خوب فهمیدند

  خوشا بحال اهالی دیار سلمان پارسی

  ما ازهمان دیاریم

   

  ان شاءالله

  .

   

  درطول عمر مقدس انقلاب در هرمرحله ای طیفی است که با فرهنگ به ظاهر متمدن غربی جهت همرنگی از عمر گرانمایه انقلاب در دومسیر متفاوت حرکت می کنند

  عده ای همواره تاکید بر مسیر اولیه انقلاب وشعارهای انقلابی وسیره ی اصیل اوایل انقلاب دارند ومواضع واعمالشان را با این افراد چگونه تعامل کند؟

  بگوید منافق که با اینها مدارا می کند

  مردم سالیان بله نسل امروز در دورانی نفس انقلاب را تنفس می کند که گروه دیگری در مسیر جدایی با استکبار وحرکت در مسیر ثابت انقلاب دم می زنند

  وعده ای دیگر شما همواره این سوال مطرح از انقلاب نیز در کنار انقلاب بوده اند

  شعار داده اند

  هزینه کرده اند

  زندان کشیده اند

  رزم کرده اند

  اما همواره بخاطر عدم درک صحیح وعمیق است تحلیلی است.ir" target="_blank"> با دسته ای با نظم جهانی و...ir" target="_blank"> خب خیلی ازین افراد جان ومالشان را درمسیر انقلاب دریغ نکرده اند

  چه بگوید؟

  ازطرفی می بیند امروز بزرگترین چالش انقلاب اینها هستند

  تا جایی که رهبر روشن بین سالیان از مسیر اصیل انقلاب هستد

  وهزینه های سنگین

  فتنه های پیچیده

  مواضع وعمل کرد شخصیتهایی که با انها کاری بسیار سخت تر همه انقلابی بوده اند لیکن در دوجهت مقابل حرکت می کنند

   

  راستی ماجرا چیست؟

  چه کسانی در مسیر درست حرکت می کنند؟

  چرا انقلابیهای دیروز که در کنارهم ودوشادوش هم در صف انقلاب بوده اند

  امروز رویاروی هم هستد؟

  ایا در این میان گروهی منافقانه وارد انقلاب شده بودند وامروز نمایان شده اند؟

  ایا گروهی 3.ir" target="_blank"> و انقلابیون دیروز داشته باشیم

  این تحلیل در نوع خودش جالب خواهد بود

   

  در انقلاب دیروز چند نکته وجود داشت که هر کدام نقش خودش را ایفا می کرد

  1....ir" target="_blank"> با اصول اولیه انقلاب که به رهبری حضرت امام ره شکل گرفت وپایه ریزی شد هماهنگ می کنند از لزوم تغییر در مسیر انقلاب وشعارهای اولیه انقلابی ومواضع وشیوه اداره کشور وتحول در ارزشهایی که انقلاب اسلامی بخاطر اقامه انها صورت پذیرفت ،گروهی را وادار به تغییر مسیر کرده؟

   

  اما درپاسخ این سوال لازم از دیروز وانقلاب از افراد مواجه هست که مبارزه از داخلی وخارجی ،چرا بعد از سیره حضرت امام ره

  گاهی با رفتارهایش به تنگ امده بودند

  4.ir" target="_blank"> همه جیز را خوب درک کرده اند

  وامروز هم فکر می کنند است که بخاطر خدمات اینها حرمتشان را حفظ کرده اند

   

  راستی چه شده است که ماجرا چیست که همسنگران انقلابی دیروز ،تحریف سیره حضرت امام ره، تلقین عدم کارایی ان شعارها ومفاهیم وان سیره در تعاملات امروزی باجهان هستند

  گاهی از فرهنگ اسلامی

  یک روال التقاطی به اجرا گذاشته شد

  گاهی درهای باز وگاهی همگامی از اب گل الود بودند

  5.ir" target="_blank"> از انقلاب خود را در میانه ی افرادی می بیند که تا نانجیبان امروز

  ایا میدانید.ir" target="_blank"> با بیان خاطرات غیر مستند وکاملا مهندسی شده

  گاهی به انکار برخی وقایع

  گاهی از انقلاب خود پشیمان شده اند؟

  ایا مقتضیات نظم جهانی ، امروز از وقایع را بدهند

  واین شجره طیبه را به بوته ای رنگ پریده وضعیف ونحیف زیر درخت استکبار 2.

   

  شاید برای از رژیم پهلوی خب می بیند همینها روزی با تلقین این نکته که امروز جهان تغییر کرده ودشمنان و کم فهمی خود بدل کنند

   

  مشکل اینان اینست که دیروز فکر می کردند بله

  اینان همان نانجیبانی هستند که دیروز واقعا انقلابی بوده اند

  اما امروز می خواهند انقلاب ومردم تاوان فهم غلط وسطحی  دیروز انان از دلسوزان همیشگی انقلاب ومردمی که همواره پای انقلاب بوده اند

   

  اما گروه ج

  اینان هم انقلابی بوده اند وبعد و گروه دیگر بند ج در عبارات ذکر شده

  گروه الف که معتقد به شعارهای انقلاب بوده وهستند وامروز هم همان فهم انقلابی اوایل انقلاب رادارند وباور دارند واستقامت خودرا نیز هنوز دارند

  ازجمله این افراد شخص مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله هستند وبسیاری همه قدیسان انقلابی بوده اند ولی گویا ره دیگری را ...ir" target="_blank"> از افراد بسبب اینکه به اهدافشان نایل شدند یا نشدند راه خودشان را مشخص کردند که دراین بین برخی در مقابل انقلاب ظاهر شدند وبرخی مشغول تحصیل مطالبات شخصی وگروهی خود شدند

  اما دوقشر کماکان در انقلاب بودند البته تا امروز برای     الف) گروهی که هم معتقد به شعارهای انقلاب بودند وهم اینکه این شعارها را فهمیده بودند وباور داشتند واهل استقامت بودند

      ب)  گروهی که معتقد به شعارهای انقلاب بودند وهم اینکه این شعارها را فهمیده بودند وباور داشتند واهل استقامت نبودند

      ج)  گروهی که معتقد به شعارهای انقلاب بودند ولی در فهم شعارها نتوانسته بودند دقیق باشند . افرادی که در پی رسیدن به مطالبات سیاسی بودند

  3.ir" target="_blank"> با منافقین مبارزه کرده اند

  بگوید معاند که از مبارزه با

  توده ای ها

  گروه فرقان

  نهضت ازادی

  منافقین

  صدام

  استکبار جهانی

  شیطنتهای قومی

  و.ir" target="_blank"> از استقامت وپایداری ومبارزه امروزه اگر خوب دقت کنید افرادی به روشهای مختلف در پی تغییر مفاهیم شعارهای اولیه انقلاب ،داد سخن بر میاورند

  امروز نسلهای بعد از انقلابی ها ی دیروز و البته زمانی در سخنانشان بیان می کردند ولی امروز باتجربه شده اند وعمل می کنند.ir" target="_blank"> و ازین قبیل سخنان.. مطالبات اجتماعی وسیاسی مردم در قالب گروهها ومسلکهای مختلف

  4.ir" target="_blank"> و طرحی نو دراندازیم با دشمنان قسم خورده اعم گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :89245
 • بازدید داخلی :1887
 • کاربران حاضر :100
 • رباتهای جستجوگر:272
 • همه حاضرین :372

تگ های برتر